STATISZTIKA
Linkpark oldalak statisztikája:
  • Oldal: 4820 db
  • Doboz: 79674 db
  • Link: 1270796 db
  • Készülő oldalak: 70 db

Foglalkozás, egészségügy

(foglalkozas-egeszsegugy.linkpark.hu)
Hírek | Szakfolyóiratok | Egyéb törvényi dokumentumok | Kormányrendeletek | Ajánlott oldalak: | Törvények (egészségügy) | Miniszteri rendeletek
Egyéb törvényi dokumentumok
A betegazonosító rendszer működéséről
A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről
A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hoza
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
A közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi intézeteinek illetékességi
Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről
Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet módosításáró
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról
Egészségügyi dolgozók rendtartásáról
Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről
Egészségügyi rendszer korszerűsítésének soron következő feladatairól
Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának mód.
Emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetés
foglalkozás egészségügy
gészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törv. módosításáról...
Gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet
Kiemelt hirdetés
Törvények (egészségügy)
1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
1993. évi XL. törvény a Magyar Vöröskeresztről
1994. évi LI. törvény a Magyar Gyógyszerész Kamaráról
1994. évi LIV. törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól
1994. évi XXVIII. törvény a Magyra Orvosi Kamaráról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a ...
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi adatok és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezel.
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás ...
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazás.
2000. évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
2001. évi CVII. törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint a orvosi tevékenység
2001. évi LXX. törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes...
2001. évi XXXIV. törvény az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet
2003. évi LXXXIII. törvény a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szab
2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcs.
2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógy. segédeszköz ellátás,...
2008. évi I. törvény az egészségbiztosítási pénztárakról
2008. évi IX. törvény a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehaj
2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások
2008. évi XXIV. törvény az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgála
2008. évi XXVIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
Miniszteri rendeletek
02/2008. EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó term.
1/2003. ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatá
10/2008. (III. 18.) EüM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai
11/1998 EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről
11/2007. EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök rek
11/2008. (III. 20.) EüM rendelet a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendel
12/2008. (III. 26.) EüM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes élelmiszer-biztonsági ..
13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet a fertoző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges já
14/2007. EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogad.
14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi
15/1997. NM rendelet a gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
15/2008. (IV. 17.) EüM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, ..
16/2008. (IV. 24.) EüM rendelet a közúti jármuvezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról ..
17/2008. (IV. 24.) EüM rendelet a szakmai kollégiumokról szóló 20/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet m
17/2009. (V. 14.) EüM rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges ...
18/2008. (IV. 24.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba ..
19/2008. (IV. 24.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet
2/2008. (MK 77.) EüM utasítás az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Muködési Szabályzatának mód
20/2008. (IV. 24.) EüM rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, ..
21/2008. (IV. 24.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba ..
22/2008. (V. 26.) EüM rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
23/2008. (V. 26.) EüM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. ..
24/1999. EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről
24/2008. (V. 26.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű..
26/2008. (V. 26.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum.
27/1998 NM rendelet az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásáról, ..
27/2008. (V. 26.) EüM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt ..
28/2008. (V. 26.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megsz.
29/2008. (V. 26.) EüM rendelet az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére ..
29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszíroz.
3/2007. EüM rendelet az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken végzett ..
3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati ..
30/2007. EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról
30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismer.
31/2008. (VII. 29.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántart.
32/1992. NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések ..
33/1992. NM rendelet a terhesgondozásról
34/2008. (IX. 11.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történ
35/2008. (IX. 16.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
36/2008. (IX. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39/2008. (X. 18.) EüM rendelet egyes, a gyógyszerekkel kapcsolatos egészségügyi miniszteri rend.
40/2008. (IV. 3.) FVM SZMM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérol szóló 19/2004. (II. 26.) ..
41/2007. EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak ..
41/2008. (X. 30.) EüM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes ..
42/2007. EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus ..
42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer..
43/1996. NM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható termékekről
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és ..
44/2006. EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005
44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet ­a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rend.
46/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról
47/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről
48/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról
49/1997 NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési ..
51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését..
51/2006. EüM rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamat
52/2003. ESzCsM rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folya
6/2009. (III. 20.) EüM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt..
60/2007. EüM rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
61/2007. EüM rendelet a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról
62/1997. NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes ..
63/1997. NM rendelet a fertoző betegségek jelentésének rendjéről
7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és m
7/2005. EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fovárosi kerületi..
76/2004. ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) ..
8/2008. (III. 4.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba tört..
9/1999. EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról
9/2007. EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló ..
9/2008. (III. 12.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum
Az oldal leírása:
Foglalkozás-egészségügyi linkportál. Hírek, Szolgáltatók, hasznos információk, törvényi háttér a foglalkozás-egészségügy területér?l.
A szerkeszt� tov�bbi 16 oldala:
Bt alapítás bt-alapitas.linkpark.hu | Cég-alapítás ceg-alapitas.linkpark.hu | Cégjog cegjog.linkpark.hu | Cégmódosítás cegmodositas.linkpark.hu | Elbocsátás elbocsatas.linkpark.hu | Felmondás felmondas.linkpark.hu | Helyi adó helyi-ado.linkpark.hu | Iparűzési adó iparuzesi-ado.linkpark.hu | Kft alapítás kft-alapitas.linkpark.hu | Könnyített Kft. konnyitett-kft.linkpark.hu | Munkajog munkajog.linkpark.hu | Munkaorvos munkaorvos.linkpark.hu | Székhely szekhely.linkpark.hu | Székhely-szolgáltató szekhely-szolgaltato.linkpark.hu | Székhelyszolgáltatás szekhelyszolgaltatas.linkpark.hu | Üzemorvos uzemorvos.linkpark.hu
Linkpark Foglalkozás, egészségügy

Linkpark partnerprogram

Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére